FEMELLA HYLA GP

TARLAP REPRODUCCIÓ S.L., ELS NOSTRES PRODUCTES I SERVEIS

La femella HYLA GP creuada amb el mascle GP , ens produirà les conilles Hyla GP a la pròpia explotació